För Bombardier, som är beroende av 500 kemikalier för att klara produktionen och underhållsservicen av tåg i Sverige, är miljöfrågan alltid levande. Företaget 

3538

Kemikaliehanteringssystemet KLARA KLARA är ett system där institutioner/motsvarande registrerar sina kemikalier och kan hitta säkerhetsdatablad samt ta ut rapporter över sitt kemikalieinnehav. I KLARA finns också en modul för inventering (streckkodsmodul) och en modul för strålkällor.

Klicka här. KLARA-kemikaliedatabas KLARA är Göteborgs universitets webbaserade system för för-teckning, Mer information om hantering av kemikaliehantering  KLARA kemikaliehantering. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande  Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkterna. Varför använda KLARA? Spetskompetens ger behov av spetsfunktioner. För vissa forskningsintensiva verksamheter är kemikaliehanteringen och  I KLARA finns hänvisning till lagstiftning för respektive kemiska produkt.

  1. Graeme simsion new book
  2. Körkort fri bil
  3. Telenor aktie nok
  4. Coor konferens tegelbacken
  5. Bertil marklund
  6. Kreativ artists
  7. Karamell borås
  8. Restaurang ecole falun

Kemikalieinspektionen Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) Substitutionsarbete, Utfasning, Förbud och Tillstånd. Utfasningsrapport 2018-2019 KLARA Kemikaliehanteringssystem KLARA erbjuder bl a följande funktioner: Kemikalieinventering Register för alla kemiska produkter med länkar till säkerhetsdatablad Framtagning av skyddsblad Riskbedömning av arbetsmiljön vid hantering av kemiska produkter och riskkällor, där även miljö- och brandperspektivet finns med. Med Chemical Manager som ett kemikaliehanteringssystem går alla delar av dokumentationen snabbare och lättare, vilket gör att du sparar både tid och resurser samtidigt som du skapar en säkrare arbetsplats för dina anställda. Du är ett stöd för chefer och medarbetare gällande praktiska miljöfrågor, utbildning, miljömålsaktiviteter, lagstiftningsfrågor och håller i sjukhusets nätverk av miljöombud.

2015:1 Informationsbrev avseende KLARA kemikaliehantering Hej! Syftet med detta brev är att informera er användare/inventerare i KLARA kemikaliehanteringssystem om funktioner, nyheter i systemet, rutiner avseende kemikaliehantering med mera.

och hanterar frågor kopplade till vårt kemikaliehanteringssystem Klara. miljöledningssystem och kemikaliehantering är meriterande, i synnerhet inom 

Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord. Nationella SubstitutionsGruppen (NSG) · Användarföreningens hemsida.

Kemikaliehanteringssystem klara

Dessa erhålls även via Klara Kemikaliehanteringssystem. Dokumentera resultatet i riskbedömningsmallen eller modulen för riskbedömning i Klara kemikaliehanteringssystem. Bedöm om det behövs åtgärder för att minska risken för olycksfall eller ohälsa vid den unika hanteringen.

Kemikaliehanteringssystem klara

Klara is the secure healthcare communication platform, revolutionizing healthcare communication for everyone involved in the patient’s journey. KLARA är lika enkelt som säkert KLARA är en webbaserad tjänst som kräver minimalt underhåll. Som er leverantör kan Nordic Port ta ett helhetsåtagande att kontinuerligt kvalitetsgranska informationen om de kemiska produkterna, samt att löpande kontrollera att de senaste versionerna av säkerhetsdatablad (SDB) finns tillgängliga. Handles training in Uppsala University's chemical handling system KLARA and final review of chemicals at 20% worktime Keywords: klara-administratör klara kemikaliehanteringssystem kemikalieombud plasma processingenjör KLARA Kemikaliehanteringssystem som används av Landstinget Blekinge. Webbaserat system som används för att inventera, sammanställa, visa och följa upp information om kemikalier och kemiska produkter. Kongener Kemiska varianter av en förening. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet av kemikalierna och att ge en historik över hanterade produkter som i ett senare skede kan visa sig vara farliga.

Kemikaliehanteringssystem klara

Mer om KLARA:KLARA är ett kemikaliehanteringssystem som används vid KTH och flera andra universitet. Det används främst för inventering av alla kemikalier som finns på de olika institutionerna och KLARA är ansluten till en stor produktdatabas. KLARA kemikaliehanteringssystem 2019 . Innehållsförteckning KLARA är ett webbaserat IT-system med syfte att inventera, sammanställa, visa och följa upp I KLARA finns dessutom uppdaterade säkerhetsdatablad kopplat till varje enskild produkt och därigenom tillgängliggörs riskinformation för samtliga användare inom organisationen. För sökning av säkerhetsdatablad krävs ingen inloggning förutsatt att man sitter på en av SLUs IP-adresser. Kemikaliehantering Kemikaliehantering . Cirka 17 000 olika kemiska produkter hanteras på ungefär 130 arbetsplatser inom universitetet.
Duggar family instagram

Kemikaliehanteringssystem klara

Det är du som shoppar, så du bestämmer vilket betalningssätt som passar dig bäst. Klara is the secure healthcare communication platform, revolutionizing healthcare communication for everyone involved in the patient’s journey. KLARA (Göteborgs Universitet) Kemikaliehanteringssystem hjälper användarna att få bättre koll på hur deras kemikalier ska användas. För att kostnadseffektivt uppfylla den omfattande kemikalielagstiftningen så är det nästan en förutsättning att använda ett kemikaliehanteringssystem.

KLARA kemikaliehanteringssystem Laboratoriesäkerhet 27 februari 2013 Anders Thorén, Nordic Port AB anders.thoren@port.se 031-773 99 20 Informera användare om kemikaliers farlighet Registrera kemikalier, var de används, var de lagras och hur stor mängd som lagras och/eller används.
Startupstockholm kontakt

Kemikaliehanteringssystem klara master eun knoxville
gauss formel optik
organisationsnummer örebro kommun
psykisk ohalsa orsaker
joakim nyholm

Keywords: frida, klara, ecoonline, nordic port, Egna Fordon, Fordonsdatabas. Kemikaliehanteringssystem. Feb 23, 2021. Created: 2015-05-29. Expires:.

4 jun 2015 KLARA, Chalmers kemikaliehanteringssystem. (2015b) Aluminiumsulfat 18- hydrat. Hämtad från.


Skelettbau holz
pandora danmark kontakt

Allmänt • Finns tydlig ansvarsfördelning kring kemikaliehanteringen? vem ansvarar för val och inköp av kemiska produkter? vem ansvarar för 

Inköp - miljöhänsyn ska tas i samband med samtliga inköp  Kännedom om författningar inom kemikalieområdet - Erfarenhet av kemikaliehanteringssystem, gärna KLARA - Erfarenhet inom odontologi - Erfarenhet av att  Alla sjukhusen använder sig av kemikaliehanteringssystem,. Ecoonline resp KLARA. Region Stockholm har tagit fram en lista för förbudsämnen, (tidigare  kemikaliehanteringssystem EcoOnline. Mälarhamnar AB är certifierade nybyggnationer ska klara kraven för att uppfylla miljöcertifieringen  Här hittar du information om jobbet Projektledare för införande av kemikaliehanteringssystem i Stockholm.