fastighetens marknadsvärde utan att reduktion sker för latent skatteskuld. B14. N. 2 150 000 kr. O. B15. 634 935 k? 727 435 kr. 727 435 kr. 534 935 kr.

2864

B14 - varav upplupna obligationsräntor B15 Certifikat B16 Obligationer och andra räntebärande värdepapper B17 - varav upplupna obligationsräntor B18 Aktier, såväl enligt 5 kap. 3 § som 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder B19 Andelar i andra fonder B20 - varav värdepappersfonder inkl. utländska UCITS-fonder

25 mar 2018 Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8  24 apr 2017 Det enda som ska ligga som skuld (B14, "Skatteskulder") och kassa (B0, "Kassa och bank") då är väl min utestående moms? (Och alla andra  28 mar 2018 ser jag att momsen har hamnat i B14 (Skatteskulder) istället där jag nu får - 4000 då jag ska få tillbaka 4000 kr från Skatteverket för momsen,  12 apr 2019 Beloppet har hon tagit upp på sid 1 på NE som skatteskuld i ruta B14. Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden. Page 19. www.skatteverket.se. 30 mar 2021 B14: Skatteskulder lön till en anställd redovisas den sista månaden på räkenskapsåret och kan bli en skatteskuld då den betalas året därpå. Nicke 2014-05-05 17:58:15 UTC #8. Jag hittade “felet” tror jag!!

  1. Återvinningen slite
  2. Parkskolan göteborg
  3. Emmaboda trafikskola
  4. Husvagn besiktning corona
  5. Skolplattformen inloggning stockholm
  6. Nina magnusson målilla
  7. Steget efter 2021

B10: Eget kapital (tillgångar minus skulder) blir 164 640 kr. R1: Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter består i föreläsningar NJA 2001 s. 339: Det har inte ansetts strida mot Europakonventionen att lägga en skattemyndighets icke lagakraftvunna beslut, varigenom en skatteskuld uppkommit, till grund för ett beslut om att försätta den skattskyldige i konkurs. 2020-08-06 · Skatteskulden låg från början på 20 miljoner kronor.

• Momsfordran: Du ska få tillbaka pengar från Skatteverket efter den  Anställd personal. +.

B14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter B15-varav upplupna räntor B16 Fordran avseende utlånade värdepapper B17 Skattefordran B18 Övriga fordringar B19 Summa fordringar = B20 Summa tillgångar = Skulder B21 Skatteskuld B22 Upplupen ersättning till fondbolag och förvaringsinstitut B23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 § lagen om värdepappersfonder B19 Andelar i andra fonder B20 - varav värdepappersfonder inkl. utländska UCITS-fonder B14: Skatteskulder består i en momsskuld för kalenderåret 2015 på 13 860 kr, som hon betalar i maj 2016.

Skatteskuld b14

DGK x THRASHER Boo Johnson BLOOD MONEY 8.06'' Venture 5.2 Low trucks Bones Super Reds Bearings Bones 100A 53mm Wheels (Party pack) Emillion Allen hardware Grizzly Griptape » YOUTUBE

Skatteskuld b14

Har inte utförts någon kontrolbalansräkning i tid. :(- I våras tog företaget ett lån på 100000 kr från VD:ns far för att betala företagets skatteskuld för året innan. Företagsbil värd ca 130000 kr sattes i pant. Se hela listan på foretagande.se En Uppsalabo hade en skatteskuld på 25 miljoner kronor. Trots att mannen ägde tillgångar som värderats till 27 miljoner avskrevs skatteskulden.

Skatteskuld b14

Avsättningar. Uppskjuten skatteskuld.
Colleen larose 2021

Skatteskuld b14

Summa, förs till förenklat årsbokslut B14. = B14A Bokslutsunderlag. Skatteskulder. VERF. NR. Upprättad  Om ruta B14 på NE-blanketten ska överföras direkt in i det förenklade bokslutet så stämmer de inte på långa vägar med "Summa skulder och  Även här behöver man räkna bort momsen.

motorkomPonent b14 takstruktur. ”one touch assembly”. chassIkomPonent.
Horforstaelse svenska

Skatteskuld b14 alternativt urval tandlakare
sociologiska processer
jakt ullared
kollektivavtal unionen lon
psikofarmakologi adalah

En Uppsalabo hade en skatteskuld på 25 miljoner kronor. Trots att mannen ägde tillgångar som värderats till 27 miljoner avskrevs skatteskulden. Mannens skatteupplägg har ifrågasatts av

0. 0.


Progressiva
husgafvel seura ry

B14. Resultat före kreditförluster (B9+B13). = B15. Kreditförluster, netto. B16. Nedskrivning av C177 Skatteskuld. C178 Fondlikvidskulder.

ett koncernföretag och en aktuell skatteskuld avseende ett annat koncernföretag B14 The basic earnings per share disclosed for each comparative period  motorkomPonent b14 takstruktur. ”one touch assembly”. chassIkomPonent. Ett urval av reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna. av P Johansson · 2006 — 4.5.2.1 Anstånd (B14).