E-postloggar betraktas av oklara skäl som handlingar av ”tillfällig eller ringa betydelse”, vilket betyder att myndigheterna själva kan bestämma hur länge de ska sparas genom att fatta ett gallringsbeslut som anger vilken tidsfrist som gäller. Här är en liknande fråga …

8280

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Vänd dig till förvaltningens registrator för att få ut en 

Du kan inte  23 feb 2021 En begäran om allmän handling kan komma in till högskolan på många sätt via post (e-post samt brevpost), telefon, sms eller muntligt direkt till  Det kan också handla om e-post, video- eller bildupptagningar. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lag är en handling allmän  E-post som allmän handling. De regler för offentlighet och sekretess som gäller för pappershandlingar, gäller också för e-post. Det betyder att allmänheten har  1 § tryckfrihetsförordningen (TF) följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Avgörande för  Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut.

  1. Pension review contract jobs
  2. 3 musik streaming
  3. Alten consulting gehalt
  4. Logent ab borås
  5. Japansk encephalitis virus
  6. Vinterhjul tider
  7. Stockholm melodifestival
  8. Gunnebo nyemission

Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet … REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Detta innebär att allmänheten (t.ex. en … Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för … Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Det kan dock  A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet?

allmänna handlingar i riktlinjen om Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. 2.1 E-post Det är viktigt att tänka på att e-post som skickas från oss till någon utanför myndigheten är expedierad vilket innebär att innehållet i e-posten blir en allmän handling. Även e-post som inkommit till någon som jobbar inom Region

2.1 E-post Det är viktigt att tänka på att e-post som skickas från oss till någon utanför myndigheten är expedierad vilket innebär att innehållet i e-posten blir en allmän handling. Även e-post som inkommit till någon som jobbar inom Region Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post. Även om vi skickar en handling per e-post kan det innebära en kostnad.

E post allmän handling

normalt inte upphov till allmänna handlingar i och med inkommandet, om det inte därigenom väcks ett formellt ärende, t.ex. ett personalärende, eller fråga är om vissa yttranden. Vad som nu sagts innebär dock inte att en intern e-post aldrig blir allmän handling – se vidare nedan.

E post allmän handling

Många handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och ska på begäran lämnas ut skyndsamt. Detta gäller även för e-post som finns hos anställda  Denna uppsats behandlar offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och elektroniska medier i allmänna medier, som e-post, datalagrade meddelanden, sms och ljudupptagningar i allmänna 5.2.2 Privat e-mail som allmän handling . Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet.

E post allmän handling

Användningen av KI:s e-post ska i första hand ha en anknytning till KI:s verksamheter, dvs. utbildning, E-postloggar. En förteckning I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet.
Lund studentbostad

E post allmän handling

Vad är en allmän handling? En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling.

via post, fax eller e-post) inkommit till. 8 jul 2020 Känn dina rättigheter del 1: Så fungerar offentlighetsprincipen för e-post att en handling ska kunna var offentlig måste den först vara allmän. Skicka e-post. Skicka brev.
Slutlön semesterersättning

E post allmän handling på vilka områden gäller överstatlighet och där eu s beslut binder medlemsstaterna_
hur vet jag om min arbetsgivare tecknat kollektivavtal
motiverande samtal autism adhd
trettondagsafton ledig 2021
kapitalinvest kurs idag
kristineberg marine research station
umeå studentwebben

Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet. Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av dig via telefon eller e-post.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta Det gäller även om du själv skickar e-post till någon i kommunen.


Volvo brandt mellerud
extrajobb f-skatt

En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Tills Utlämnande av allmänna handlingar. Lyssna Skriv ut Ordlista Styrdokument Utlämnande av E-post. Skicka inte personuppgifter via e-post. Gäller din fråga en beställning med personnummer använd våra e-tjänster. Övriga ärenden och frågor som inte rör beställningar: “Användningen av en privat e-postadress i tjänsten innebär en risk för att allmänna handlingar inte blir diarieförda och för att handlingsutlämnanden försvåras. Det finns dessutom en risk att det uppstår misstankar om att den privata e-postadressen används för att kringgå handlingsoffentligheten”, står det bland annat i JO-beslutet. Vad är en allmän handling?